Oficialūs padėkos raštai

Oficialūs padėkos raštai dažniausiai yra įteikiami rėmėjams, mokslo olimpiadų prizininkams, mokytojams. Taip pat jai atsidėkojama už bendradarbiavimą, dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir pan.
Tokie padėkos raštai turi būti spausdinami ant A4 formato storesnio popieriaus lapo, prieš įteikiant yra rekomenduojama padėkos raštą įrėminti.

Nors griežtų taisyklių nėra, egzistuoja keletas rekomendacijų, kaip turėtų būti rašomas oficialus padėkos raštas:

  • Visų pirma, viršutinėje lapo dalyje turi būti nurodoma, kas dėkoja. Tai gali būti žmogaus vardas, pavardė, įmonės ar organizacijos pavadinimas (pastarojo netrumpinkite, rašykite pilną).
  • Viduryje dideliu šriftu turi būti rašomas žodis „Dėkoja“, „Padėka“ ar pan.
  • Apačioje mažesniu šriftu turi būti rašoma kam dėkojama( vėlgi – įmonei, asmeniui, ar organizacijai).
  • Dar žemiau įvardijama, už ką yra dėkojama ( už suteiktą paramą, už dalyvavimą renginyje, ir pan.)
  • Rašto pabaigoje  pasirašo asmuo, kuris suteikia padėką.

Pateiksime keletą padėkos raštų pavyzdžių:


Picture 002

Picture

Picture 001